Chào ngày mới 18 tháng 1


Lima

CNM365 Chào ngày mới  18 tháng 1 Ngày này năm xưa, Ngày 18 tháng 1 năm 1535 ,  Lima, thủ đô của Peru ngày nay, nguyên là thành phố Ciudad de los Reyes do Francisco Pizarro, nhà chinh phục người Tây Ban Nha thành lập để làm thủ phủ của mình.  Ngày 18 tháng 1 năm 1910, Đại Nam nhất thống chí là bộ sách dư địa chí (địa lý – lịch sử) Việt Nam, viết bằng chữ Hán do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn thời vua Tự Đức, được Duy Tân Đế của triều Nguyễn cho phép khắc in. Đây có thể coi là  bộ sách lớn nhất và quan trọng nhất về địa chí Việt Nam dưới thời phong kiến.  Ngày 18 tháng 1 năm 1950, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Bài chọn lọc: Nguyễn Du là bậc anh hùng; Vận nước đọc lại và suy ngẫm; xem tiếp https://cnm365.wordpress.com/category/chao-ngay-moi-18-thang-1

VẬN NƯỚC
Đọc lại và suy ngẫm
Hoàng Kim
Việt Nam Đại hội 12 tin nổi bật.
Thông điệp gửi ĐH12: ‘Không thể không cải cách!’ (BBC. TS. Vũ Cao Phan. 17 tháng 1. 2016); Đại hội 12: Báo chí phương Tây ‘vào cuộc’ (BBC. 14 tháng 1, 2016); Cuộc tranh giành lãnh đạo kế vị ở Việt Nam (Diplomat, 14 tháng 1, 2016); VN đã hết thời chính sách ‘ba không’? (BBC. 16 tháng 1, 2016); Những điều cấm khi bầu Tổng Bí thư (BBC. 14 tháng 1, 2016); Thấy gì qua kết quả Hội nghị TƯ14? (BBC. 14 tháng 1, 2016); Đại hội 12 ‘không tác động đến kinh tế’ (BBC. 12 tháng 1,  2016); Chỉ trông đợi Đại hội Đảng bừng tỉnh‘ (BBC. 11 tháng 1, 2016); Việt Nam: ‘Chưa ai đi quan lộ Putin’ (BBC. 11 tháng 1, 2016); VN cần ‘tổ chức và lãnh đạo chính trị mới’ (BBC. 10 tháng 1, 2016) …  xem tiếp …

NguyenDu

NGUYỄN DU LÀ BẬC ANH HÙNG
Hoàng Kim
Nguyễn Du 250 năm nhìn lại; Nguyễn Du danh sĩ tinh hoa; Nguyễn Du hiền tài lỗi lạc. Đó là loạt bài viết về nhân cách và trí tuệ Nguyễn Du. Từ xưa chính sử và công luận đã nhìn nhận Nguyễn Du là đại thi hào danh nhân văn hóa thế giới. Đến nay sử liệu của chính sử và dã sử được hệ thống hóa theo niên biểu Nguyễn Du (1766 – 1820) đã soi thấu nhiều góc khuất, làm bừng sáng chân dung kẻ sĩ, vàng lầm trong cát, vượt lên vinh nhục bản thân và dòng họ, để lại ngọc cho đời. Di sản của Nguyễn Du là thực tiễn và trước tác, với trí tuệ nhân văn, tầm nhìn mưu lược, “gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo“. Sự thật lịch sử là:  “Nguyễn Du 15 năm lưu lạc” đã hé lộ; “Nguyễn Du Hồ Xuân Hương” mối tình thủy chung đầy đặn, hình tượng Từ Hải và Kiều; So với võ công của Nguyễn Huệ, nhân văn của Nguyễn Du qua thơ “Kỳ Lân mộ” tại “Bắc Hành tạp lục” là kiệt tác văn chương, thấu tình đạt lý, sức mạnh như một đạo quân, đã làm thay đổi chính sách của  vua Thanh và danh tướng Phúc Khang An tổng đốc Lưỡng Quảng, thay vì báo thù rửa hận cho Tôn Sĩ Nghị, đã giữ hòa hiếu lâu dài với Việt Nam. Nguyễn Du là bậc anh hùng quốc sĩ, kỳ tài hiếm có của dân tộc Việt.Nguyễn Du là bậc anh hùng. Và việc Nguyễn Du chống lại Nguyễn Huệ nên đã bị giam lõng ở Nghệ An, có phải lý do đã hé lộ trong bài thơ này? Nguyễn Du đã gác tình nhà không mưu tự lập để đặt chữ hiếu với dân với nước lên trên hết. Nguyễn Du đã toàn tâm toàn ý giúp Nguyễn Ánh trong chuyến đi Chánh sứ lần ấy, với Bắc Hành tạp lục là một sử luận, áng văn ngoại giao xuất sắc nhất từ xưa đến nay, đủ làm cho vua Càn Long nể phục, tự tay viết bức đại tự mến tặng mà không dám dòm ngó đất phương Nam nữa. Nguyễn Du là quốc sĩ, đặt Nhân dân Tổ quốc trên hết. Văn chương Nguyễn Du kiệt tác là vậy.

KỲ LÂN MỘ

Nguyễn Du

Phương Chi Yên Đệ người thế nào?
Cướp ngôi của cháu, đồ bất nhân.
Mỗi khi nổi giận giết mười họ,
Cổn to vạc lớn hại trung thần
Năm năm giết người hơn trăm vạn
Xương chất thành núi máu chảy tràn
Nếu bảo thánh nhân Kỳ Lân xuất
Buổi ấy sao không đi về Nam?

Nguyên văn chữ Hán

Hà huống Yên Đệ hà như nhân
Đoạt điệt tự lập phi nhân quân
Bạo nộ nhân sinh di thập tộc
Đại bỗng cự hoạch phanh trung thần
Ngũ niên sở sát bách dư vạn
Bạch cốt thành sơn địa huyết ân
Nhược đạo năng vị Thánh nhân xuất
Đương thế hà bất Nam du tường?

Hoàng Kim


TÌNH YÊU CUỘC SỐNG
CNM365, ngày mới nhất bấm vào đây   cập nhật mỗi ngày

Video yêu thích
KimYouTube

Trở về trang chính
Hoàng Kim  Ngọc Phương Nam  Thung dung  Dạy và học  Cây Lương thực  Dạy và Học  Tình yêu cuộc sống  Kim on LinkedIn  Kim on Facebook  Kim on Twitter

49 thoughts on “Chào ngày mới 18 tháng 1

 1. Pingback: Nguyễn Du là bậc anh hùng | Tình yêu cuộc sống

 2. Pingback: Chào ngày mới 19 tháng 1 | Tình yêu cuộc sống

 3. Pingback: Chào ngày mới 19 tháng 1 | Tình yêu cuộc sống

 4. Pingback: Tỉnh lặng với Osho | Tình yêu cuộc sống

 5. Pingback: Việt Nam Đại Hội 12 tin nổi bật | Tình yêu cuộc sống

 6. Pingback: Chào ngày mới 20 tháng 1 | Tình yêu cuộc sống

 7. Pingback: Sắn Thế Giới và Việt Nam | Tình yêu cuộc sống

 8. Pingback: Cây Lương thực 1.2016 | Tình yêu cuộc sống

 9. Pingback: Chào ngày mới 21 tháng 1 | Tình yêu cuộc sống

 10. Pingback: Những bạn tốt của nông dân trồng sắn châu Á | Tình yêu cuộc sống

 11. Pingback: Chào ngày mới 22 tháng 1 | Tình yêu cuộc sống

 12. Pingback: Vùng trời nhân văn | Khát khao xanh

 13. Pingback: Bên lề chính sử | Tình yêu cuộc sống

 14. Pingback: Chào ngày mới 23 tháng 1 | Tình yêu cuộc sống

 15. Pingback: CNM365 Tình yêu cuộc sống | Tình yêu cuộc sống

 16. Pingback: Chào ngày mới 24 tháng 1 | Tình yêu cuộc sống

 17. Pingback: Quả táo Apple Steven Jobs | Tình yêu cuộc sống

 18. Pingback: Chào ngày mới 25 tháng 1 | Tình yêu cuộc sống

 19. Pingback: Chuyện về Jobs | Khát khao xanh

 20. Pingback: Chào ngày mới 26 tháng 1 | Tình yêu cuộc sống

 21. Pingback: Đến Neva nhớ Pie Đại Đế | Khát khao xanh

 22. Pingback: Đến với bài thơ hay | Tình yêu cuộc sống

 23. Pingback: Chào ngày mới 27 tháng 1 | Tình yêu cuộc sống

 24. Pingback: Từ Mekong nhớ Neva | Tình yêu cuộc sống

 25. Pingback: Chào ngày mới 28 tháng 1 | Tình yêu cuộc sống

 26. Pingback: Sông Srepok với Tây Nguyên | Khát khao xanh

 27. Pingback: Chào ngày mới 29 tháng 1 | Tình yêu cuộc sống

 28. Pingback: Chào ngày mới 30 tháng 1 | Tình yêu cuộc sống

 29. Pingback: Nguyễn Du kiệt tác thơ chữ Hán | Tình yêu cuộc sống

 30. Pingback: Nguyễn Du kiệt tác thơ chữ Hán | Khát khao xanh

 31. Pingback: Chào ngày mới 31 tháng 1 | Tình yêu cuộc sống

 32. Pingback: Chào ngày mới 1 tháng 2 | Tình yêu cuộc sống

 33. Pingback: Ấn tượng Kuala Lumpur MARDI | Khát khao xanh

 34. Pingback: Chào ngày mới 2 tháng 2 | Tình yêu cuộc sống

 35. Pingback: Đến với bài thơ hay | Khát khao xanh

 36. Pingback: Chào ngày mới 3 tháng 2 | Tình yêu cuộc sống

 37. Pingback: Đỗ Tất Lợi danh y Việt Nam | Tình yêu cuộc sống

 38. Pingback: Chào ngày mới 4 tháng 2 | Tình yêu cuộc sống

 39. Pingback: Mark Zuckerberg và Facebook | Tình yêu cuộc sống

 40. Pingback: Huyền Trang và Tháp Đại Nhạn | Tình yêu cuộc sống

 41. Pingback: Huyền Trang và tháp Đại Nhạn | Khát khao xanh

 42. Pingback: Chào ngày mới 5 tháng 2 | Tình yêu cuộc sống

 43. Pingback: Chào ngày mới 6 tháng 2 | Tình yêu cuộc sống

 44. Pingback: Một trời thương nhớ | Tình yêu cuộc sống

 45. Pingback: Chào ngày mới 7 tháng 2 | Tình yêu cuộc sống

 46. Pingback: CNM365 Chào ngày mới 365 | Tình yêu cuộc sống

 47. Pingback: Chào ngày mới 4 tháng 2 | Tình yêu cuộc sống

 48. Pingback: Cách mạng sắn ở Việt Nam | Tình yêu cuộc sống

 49. Pingback: Chuyện vỉa hè | Tình yêu cuộc sống

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s