Chào ngày mới 5 tháng 4


CauAkashiNhatBan

CNM365. Chào ngày mới 5 tháng 4. Wikipedia Ngày này năm xưa. Năm 1998Nhật Bản khánh thành cầu lớn Akashi nối đảo Honshu và đảo Awaji, trở thành cầu dây võng có nhịp dài nhất thế giới tại thời điểm đó.  Năm 1930 – Mohandas Gandhi đã vi phạm luật Anh sau khi đi ra biển và hành nghề làm muối để thể hiện sự bất phục tùng. Năm 1976 – Ở Trung Quốc, Phong trào ngày 5 tháng 4 dẫn đến Sự kiện Thiên An Môn; xem thêm…

HỌC ĐỂ LÀM Ở ẤN ĐỘ

Hoàng Kim

Tôi đã nhiều lần đến Ấn Độ, đất nước tốt đẹp và thân thiện, nôi đạo Phật, quê hương của anh hùng dân tộc Gandhi và nhà thơ hiền triết Tagore, xứ sở của thánh kinh Vệ-đà huyền thoại và Đồng bằng sông Ấn sông Hằng.

Tôi may mắn có được những cơ hội học tập nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Cây trồng Quốc tế vùng nhiệt đới bán khô hạn (ICRISAT) ở Hyderabad, Telangana; Viện Nghiên cứu Cây có củ toàn Ấn (CTCRI) ở Sreekariyam, Thiruvananthapuram, Kerala. Những dịp may hiếm có cùng với những người bạn quý trọng ở nơi ấy, khảo sát nông nghiệp từ Nam Ấn đến Bắc Ấn, được gặp gỡ nông dân, thưởng thức biểu diễn Yoga, chứng kiến pháp sư Mật tông dạy rắn độc, thăm các di tích lịch sử nổi tiếng, thưởng thức những đêm nhạc và tuyệt phẩm điện ảnh đầy tính văn hóa và sử thi …

Bài học quý giá nhất mà tôi lĩnh hội được từ đất nước Ấn Độ là triết lý vô ngã HÃY LÀ CHÍNH MÌNH và HỌC ĐỂ LÀM, HỌC BỞI LÀM (Learning by Doing/ Learning to Doing).

Ấn Độ, đất nước con người và những người bạn quý là món nợ tình cảm yêu thích. Học để làm ở ICRISAT là “kinh không lời”, là phóng sự ảnh thay lời muốn nói. Mời bạn xem phóng sự ảnh tại đây…

Hoàng Kim

Hoàng Kim học để làm ở Ấn Độ
Nguồn:   Food Crops News 159

CROPS FOR BIOFUEL . Learning by Doing at ICRISAT. Cassava for biofuel in Vietnam. Sweet sorghum from ICRISAT to Vietnam.

Learning by doing at ICRISAT

Cassava for Biofuel in Vietnam

 Ảnh
 CROPS FOR BIOFUEL This paper to supply the final report for three years (2008-2010) research and development of cassava varieties and new techniques at pilot site selection in Dong Nai, Tay Ninh, Ninh Thuan and Yen Bai province, a production map of cassava for biofuel in Vietnam: opportunities and challenges, and recommendation for next step.
Hoang Kim[1], Nguyen Van Bo[2] Rod Lefroy, Keith Fahrney4 Hernan Ceballos, Nguyen Phuong, Tran Cong Khanh, Nguyen Trong Hien, Hoang Long  Vo Van Quang[3],Nguyen Thi Thien Phuong, Nguyen Thi Le Dung Bui Huy Hop, Trinh Van My, Le Thi Yen
[1] Nong Lam University (NLU), Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh City, Vietnam; hoangkim.vietnam@gmail.com; phuongdtg@yahoo.com [2] Vietnam Academy of Agricultural Sciences (VAAS), Van Dien, Thanh Tri, Hanoi, Vietnam nvbo@hn.vnn.vn ; trong_hienccc@yahoo.com 3  International Center for Tropical Agriculture (CIAT), Regional Office for Asia, P.O.Box 783, Vientiane, Lao PDR; r.lefroy@cgiar.org; 4 International Center for Tropical Agriculture (CIAT), CIAT , Apartado Aereo 67-13; Cali, Colombia h.ceballos@cgiar.org  and k.fahrney@cgiar.org [3] Institute of Agricultural Sciences for South Vietnam (IAS),121 Nguyen Binh Khiem, district 1, Ho Chi Minh City, Vietnam; vovanquangvietnam@gmail.com
EXECUTIVE SUMMARY

INTRODUCTION
Three urgent issues of global are energy crisis, environmental risk and food security. The International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) received grant funding from the International Fund for Agricultural Development (IFAD) to implement this project, which is also known as the “Programme for Linking the Poor to Global Markets: Pro-poor Development of Biofuel Supply Chains,” but will hereafter be referred to as the “IFAD Biofuels Project”, during a three-year period, between Jan.2008 to Dec. 2010. The objective of the project is to integrate improved cultivars of biofuel crops in smallholder farming systems to provide an alternative source of income, while meeting the varied needs of rural communities for food security and animal feeds. The project will work on three continents, with three major crops as feedstock for biofuels: sweet sorghum (in India, the Philippines, and Mali), cassava (in China, Colombia, and Viet Nam), and jatropha (in India and Mali).  A detailed description of the project is found in the project design document, which was submitted to IFAD in Dec. 2007. ICRISAT is the Programme Executing Agency, responsible to the project’s donor (IFAD). CIAT will manage the cassava research component of the IFAD Biofuels Project in partnership with the Viet Nam Cassava Programme (VNCP) in Viet Nam (including VAAS and NLU) , the Guangxi Subtropical Crops Research Institute (GSCRI) in China, and the Latin American and Caribbean Consortium to Support Cassava Research and Development (CLAYUCA) in Colombia.  Two sections of CIAT are involved in the IFAD Biofuels Project, namely the CIAT Cassava Program based in Colombia and the CIAT Asia Regional Office based in the Lao PDR, Components of the cassava research programme the following Breeding, Varietal Evaluation, Agronomy, Crop Management, Analysis of Livelihood Systems, Assessment of Market Linkages, Models for decentralized bioethanol production, Waste management, Knowledge Sharing. This paper to supply the final report for three years research and development of cassava varieties and new techniques at pilot site selection in Dong Nai, Tay Ninh, Ninh Thuan and Yen Bai province, a production map of cassava for biofuel in Vietnam: opportunities and challenges, and recommendation for next step.
Ảnh

BRIEF RESULTS AND RECENT ADVANCES  OF CASSAVA FOR BIOFUEL
Cassava production in 2009 in Vietnam reached 9.45 million tons from 1.99 million tons of production in 2000. It is the result of the expansion area from 237,600 ha to 560,400 ha and the yield from 8.36 tones / ha in 2000 to 16.90 tons / ha in 2009. Vietnam has made rapid technical progress in Asia in the selection and breeding of cassava. This progressive is due to many factors but the main factor is the achievement of breeding and cross breeding of cassava. Productivity of cassava production in many provinces had doubled by planting new cassava varieties and high yield cultivation techniques applied cassava appropriate and sustainable. Area of ​​new cassava varieties cultivated over the whole country is 500,000 ha, mainly KM94, KM140, KM98-5, KM98-1, SM937-26, KM98-7. Cassava chip and cassava starch have a high competitive advantage and market potential of cassava. The combination of development and production of cassava as starch processing, animal feed and bio-ethanol has created more jobs, increase exports, attract foreign investment and contributed to industrialization, modernization of some rural areas.(Hoang Kim, Nguyen Van Bo et al. 2010).
 Ảnh
Ảnh
Ảnh
The study on testing of breeding and introduction from the CIAT cassava is suitable for ethanol production targets being made bio in the Vietnam Cassava Program. With 24,073 cassava seeds introduced from CIAT, 37,210 cassava hybrid seeds made in Vietnam, 38 authors varieties and 31 local varieties of cassava have selected 98 prospected varieties. Three varieties KM140, KM98 and KM98-7-5 were released in the 2007-2009 period. The new cassava varieties KM419, KM414, KM397, KM228, KM325, KM318, KM297, KM21-12, SC5, HB60 are currently testing in Dong Nai, Tay Ninh, Ninh Thuan and Yen Bai (Hoang Kim et al. 2010).
CASSAVA FOR BIOFUEL IN VIETNAM: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES
Cassava development for bio-fuel is the golden opportunity for the farmers in rural of Vietnam. Three urgent issues of global are energy crisis, environmental risk and food security. Brazil is open towards bio-fuel production in 40 years so far has been entirely self-sufficient fuel in the country that does not face famine situation. There are five countries have developed bio-fuels program in large-scale: U.S. (18.4 billion liters per year), Brazil (17.0 billion liters per year), China (3.8 billion liters per year), India (1.9 billion liters per year) and France (0.9 billion liters per year). Currently, seventeen countries have been the evolution of bio-fuels. Americans spent 7.0 million ha of corn and 3.4 million ha of soy-been per year, up to 90% of the area of ​​genetically modified plants for this program. Cassava for bio-fuel has the advantage of high in many Asian countries.
Cassava as raw materials for bio-fuels processing is the golden opportunity for Vietnam famers to increase their income. Reasons: 1) Cassava has a high yield of alcohol (six kg of fresh cassava tubers are processed one liter of alcohol) the price of biological material from cassava cheaper than other crops. 2) Cassava is a large volume of products. National cassava production reached almost 10 million tons of fresh. 3) Cassava is easy to grow, little cocoon of land with low cost investment in the appropriate economic conditions of many poor farmers. 4) Cassava varieties offered good and appropriate cultivation techniques. 5) Cassava has attractive profit. It has approximately 10-25 million per hectare. 6) Cassava price is stable outlook due to high demand for cassava export market and domestic consumption. Cassava areas of Vietnam are very close to China, the world’s largest cassava market. Moreover, six ethanol factories in Phu Tho, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Phuoc, Dong Nai and Dak Nong are building with a total capacity of 550 million liters of ethanol per year. 7) Vietnam farmers are hardworking, energetic, have accumulated much experience increased productivity and efficiency economic advantages of cassava reached high compared with other countries in the region. Cassava growing to supply the bio-fuel factories with competitive prices attractive acquisition will help farmers to increase their income. It creates new industries and products in rural areas, formation of industrial clusters and urban ecology, increase employment and livelihood for people, open countryside towards improving social life.
Environmentally friendly issues and food security The survey results of the Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development (Nguyen Anh Phong 2010) suggests:  Cassava area up to now has exceeded the government’s plan. However, it was small, scattered and lack organizational effectiveness. Maintaining the cassava area is now planned by the Ministry of Agriculture and Rural Development will cause a local scarcity of cassava and seasonal ingredients for bio-ethanol competition will push prices higher cassava. The process of sustainable cultivation of cassava is available, but little has been applied by the spontaneous production, heavy exploitation of natural resources. Competitive land with cassava crops, sugarcane and forest land has taken place. In the future, needs of cassava for bio-fuel production maintained at a high level. Demand for meat and meat products as well as feed demand are also expected to increase in Vietnam. Some recommendations Need to review and adjust the plan in case the current status of cassava area was beyond the planning in several provinces. Production planning for medium and long term vision should identify the competitive advantage of the province / region to develop main cassava areas and the infrastructure associated to the processing industry to ensure environmental mitigation.The enterprise has the commitment of the province when the building materials applied to ensure applying good varieties, sustainable farming systems, minimize environmental impact for the region in main cassava station. ; Enterprises should also commit to the farmers in the area of ​​raw materials to ensure stable raw materials for the business but also ensure income for farmers. This commitment can be regarded as a conditions as approved by the provincial planning of material areas for cassava processing. Building and developing the manufacturing sector focus should be accompanied with infrastructure development, especially water pumping systems, water supplies, roads and pollution treatment equipment (such as channel systems and wastewater discharge filtration) with the supervision and support of professional bodies and governments at all levels.
 7
8
9
10
11
 FIVE MAJOR SOLUTIONS FOR DEVELOPING CASSAVA
After twenty years of research, extension (1991-2010) Vietnam cassava plant was quickly converted from food crops to industrial crops. Cassava is now promising crop for both export and domestic use. Vietnam Cassava Program has agreed five solutions to develop cassava:
1. Determining the appropriate strategy of research and development in collaboration with the cassava processing factories to set the resource sector is stable, using cassava for bio-ethanol production.
2. Creation and dissemination of selected cassava varieties with high fresh yield, high percentage of dry matter and high starch content, less infected aphids, pests and diseases of cassava. Creating hybrid cassava by doing double haploid (DH) derived from CIAT materials, hybridization, mutation, and transgenic cassava breeding. Selecting and developing cassava varieties which have short growth duration, high fresh yield and high quality.
3. Construction process cassava cultivation techniques to synthesize and transfer of farming techniques suitable for cassava farmers to increase productivity, economic efficiency of cassava chip and cassava starch in different ecological zones.
4. Research and development of cassava processing technology. Development of the domestic market and for export of cassava products. Using cassava leaves as animal feed and food processing. Utilize substandard products of cassava starch processing and ethanol to make animal feed and fertilizer.
5. Environmentally friendly issues and food security Bio-fuels development from cassava should focus on building and expanding the raw material, paying attention to environmentally friendly and food security. The development of the program is not the direction of improved cassava production to increase output but also to focus on distribution systems, processing, consumption, regulate interest groups, improving economic performance quality products, competitive advantage, building a healthy environment and prosperous rural life.

Sweet sorghum from ICRISAT to Vietnam Six sweet sorghum varieties ICSB38, PVK801, ICSR93034, ICSV574, NTJ2 and IS41333 were obtained from ICRISAT for evaluation on monocropping and cassava-sorghum intercropping systems in Vietnam

Ảnh
17
14
12
13
18
Trials on selection of sweet sorghum varieties for biomass production and fiber mix. 15
19
Chaongaymoi

 

Hoàng Kim Bài viết mới trên TÌNH YÊU CUỘC SỐNG
CNM365, ngày mới nhất bấm vào đây cp nht mi ngày

46 thoughts on “Chào ngày mới 5 tháng 4

 1. Pingback: Cây Lương thực 3.2016 | Tình yêu cuộc sống

 2. Pingback: Tin Nông nghiệp Việt Nam | Tình yêu cuộc sống

 3. Pingback: Truyện Bà Chúa Ngọc | Tình yêu cuộc sống

 4. Pingback: Chào ngày mới 6 tháng 4 | Tình yêu cuộc sống

 5. Pingback: Ngày xuân đọc Trạng Trình | Tình yêu cuộc sống

 6. Pingback: Chào ngày mới 7 tháng 4 | Tình yêu cuộc sống

 7. Pingback: Thương nhớ đồng quê phim hay Việt | Tình yêu cuộc sống

 8. Pingback: Chào ngày mới 8 tháng 4 | Tình yêu cuộc sống

 9. Pingback: Ai là ai đọc lại và suy ngẫm | Tình yêu cuộc sống

 10. Pingback: Chào ngày mới 9 tháng 4 | Tình yêu cuộc sống

 11. Pingback: Trần Hưng Đạo và chùa Thắng Nghiêm | Tình yêu cuộc sống

 12. Pingback: Chào ngày mới 10 tháng 4 | Tình yêu cuộc sống

 13. Pingback: Ma Văn Kháng thầy giáo Việt văn | Tình yêu cuộc sống

 14. Pingback: Chào ngày mới 11 tháng 4 | Tình yêu cuộc sống

 15. Pingback: Ngày mới | Tạp ký 365

 16. Pingback: Tạp ký 365 Về trong tỉnh thức | Tình yêu cuộc sống

 17. Pingback: Chào ngày mới 12 tháng 4 | Tình yêu cuộc sống

 18. Pingback: Tạp ký 365 Suối nguồn hạnh phúc | Tình yêu cuộc sống

 19. Pingback: Tạp ký 365 để tôi đọc lại | Tình yêu cuộc sống

 20. Pingback: Để tôi đọc lại | Tạp ký 365

 21. Pingback: Để tôi đọc lại | Tình yêu cuộc sống

 22. Pingback: Đối thoại triết học | Tình yêu cuộc sống

 23. Pingback: Chào ngày mới 13 tháng 4 | Tình yêu cuộc sống

 24. Pingback: Bên lề chính sử | Tình yêu cuộc sống

 25. Pingback: Mưa xuân | Tình yêu cuộc sống

 26. Pingback: Chào ngày mới 14 tháng 4 | Tình yêu cuộc sống

 27. Pingback: Học để làm ở Ấn Độ | Tình yêu cuộc sống

 28. Pingback: Giáo dục tinh hoa | Tình yêu cuộc sống

 29. Pingback: Chào ngày mới 15 tháng 4 | Tình yêu cuộc sống

 30. Pingback: Vườn Quốc gia ở Việt Nam | Tình yêu cuộc sống

 31. Pingback: Chào ngày mới 16 tháng 4 | Tình yêu cuộc sống

 32. Pingback: Bát cơm | Tình yêu cuộc sống

 33. Pingback: Chào ngày mới 17 tháng 4 | Tình yêu cuộc sống

 34. Pingback: Chiến tranh và Hòa bình | Tình yêu cuộc sống

 35. Pingback: Tắm tiên ở Chư Yang Sin | Tình yêu cuộc sống

 36. Pingback: Chào ngày mới 18 tháng 4 | Tình yêu cuộc sống

 37. Pingback: Lời vàng Albert Einstein | Tình yêu cuộc sống

 38. Pingback: Chào ngày mới 19 tháng 4 | Tình yêu cuộc sống

 39. Pingback: Thăm ngôi nhà cũ của Darwin | Tình yêu cuộc sống

 40. Pingback: Đôi khi ta mệt mỏi | Tình yêu cuộc sống

 41. Pingback: Chất lượng cuộc sống | Tình yêu cuộc sống

 42. Pingback: Chào ngày mới 20 tháng 4 | Tình yêu cuộc sống

 43. Pingback: 24 tiết khí lịch nhà nông | Tình yêu cuộc sống

 44. Pingback: Chào ngày mới 21 tháng 4 | Tình yêu cuộc sống

 45. Pingback: Chào ngày mới 22 tháng 4 | Tình yêu cuộc sống

 46. Pingback: Đền nữ thần Shiva ở Angkor | Tình yêu cuộc sống

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s