Benjamin Franklin


benjamin-franklin

CHUYỆN BENJAMIN FRANKLIN

Hoàng Kim

Benjamin Franklin sinh ngày 17 tháng 1 năm 1706 mất ngày 17 tháng 4 năm 1790 là một trong những người thành lập đất nước nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ. Franklin là một chính trị gia, một nhà khoa học, một tác giả, một thợ in, một triết gia, một nhà phát minh, một nhà hoạt động xã hội, một nhà ngoại giao hàng đầu. Benjamin Franklin là gương mặt điển hình của lịch sử vật lý vì những lý thuyết về điện, các khám phá về hiện tượng sấm, sét. Ông cũng là một chính trị gia, nhà hoạt động xã hội, chính khách ngoại giao hàng đầu trong thời kỳ Cách mạng Mỹ, đã xây dựng nên liên minh Mỹ Pháp để giành độc lập và phát triển nước Mỹ. (xem tiếp Chào ngày mới 17 tháng 1 …)

Video yêu thích
Ban Mai
MAR AKRAM – Dancing with the wind♥
KimYouTube