Chu Văn Tiếp ở Đồng Xuân


Truoc den
TÌNH YÊU CUỘC SỐNG. Trước đèn. Chu Văn Tiếp ở Đồng Xuân. Hoàng Kim. Tôi tra cứu sử liệu để viết Nguyễn Du 250 năm nhìn lại, nên gặp nhiều lần trên trang sách hình bóng của Chu Văn Tiếp ở Đồng Xuân, Phú Yên. Ông là phúc tướng của vua Gia Long Nguyễn Phúc Ánh như Lương Văn Chánh là phúc tướng của chúa Nguyễn Hoàng khởi nghiệp nhà Nguyễn. Chu Văn Tiếp là danh tướng Đệ nhất đẳng khai quốc công thần của Nguyễn Phúc Ánh, được người đời xưng tụng là một trong Tam hùng Gia Định. Công nghiệp lừng lẫy và bi tráng của ông có nhiều điều rất lạ mà nếu chúng ta không nghiên cứu kỹ về ông thì không thể hiểu rõ nhiều uẩn khúc thời Lê -Trịnh – Nguyễn – Tây Sơn. Mời xem Chu Văn Tiếp trong Chào ngày mới 25 tháng 11đón xem tại đây.

Bài viết mới trên TÌNH YÊU CUỘC SỐNG

Advertisements