Đến Thái Sơn nhớ Đào Duy Từ


DenThanSonnhoDaoDuyTu

Viếng Khổng Tử nhớ Đào Duy Từ (ảnh tư liệu Hoàng Kim)

Ngược gió đi không nản
Rừng thông tuyết phủ dày
Ngọa Long cương đâu nhỉ?
Đầy trời hoa tuyết bay!

*

Thật vui biết bao
Trong chuyến đi xa
Được đến núi Thái Sơn
Ngắm Trường Giang, Hoàng Hà.

Viếng đức Khổng Tử
Thăm Hán Cao Tổ
Lên Trường Thành
Ngẫm chuyện Tần Vương.

Qua cửa Thiên An Môn
Hiểu hai bài học lớn .
Suy ngẫm từ núi Xanh Bắc Kinh
Nhớ Trạng Trình, Nội Tán

Tiếc chưa đến Định Quân
Thăm ông Gia Cát
Chưa qua Miêu Đài Tử
Để gặp Lưu Hầu.

Trường Giang, Hoàng Hà
Sóng cả, nước sâu …

Hoàng Kim

(*)  Đền thờ Đào Duy Từ ở Phụng Du, Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định. Lăng mộ của Người trãi thời gian và chiến tranh, đã bị hư hại nhiều.


Bài viết mới trên Tình yêu cuộc sống

Trở về trang chính
Hoàng Kim  Ngọc Phương Nam  Thung dung  Dạy và học  Cây Lương thực  Dạy và Học  Tình yêu cuộc sống  Kim on LinkedIn  Kim on Facebook