Đi tìm kẻ tầm thường nổi tiếng


Trước vầng trăng cổ tích
Hoàng Kim

Nguyễn Du 250 năm nhìn lại
Đi tìm kẻ tầm thường nổi tiếng
Ai dập tắt ước mơ nhân hậu của Kiều?
Ai giết nàng Kiều?
Ai?

Có quan Tổng đốc trọng thần
Là Hồ Tôn Hiến kinh luân gồm tài
Đẩy xe vâng chỉ đặc sai
Tiện nghi bát tiểu , việc ngoài đổng nhung.
Biết Từ là đấng anh hùng,
Biết nàng cũng dự quân trung luận bàn
Đóng quân, làm chước chiêu an,
Ngọc, vàng, gấm vóc, sai quan thuyết hàng“.
Ai?

Hồ công quyết kế thừa cơ
Lễ tiên, binh hậu, khắc cờ tập công.
Kéo cờ chiêu phủ tiên phong
Lễ nghi giàn trước, bác đồng phục sau.
Từ công hờ hững biết đâu?
Đại quan lễ phục ra đầu cửa viên.
Hồ công ám hiệu trận tiền
Ba bề phát súng, bốn bên kéo cờ“.
Ai?

Nghe càng đắm, ngắm càng say,
Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình!
Dạy rằng: “Hương hỏa ba sinh
Dây loan xin nối cầm lành cho ai.”…
Hạ công chén đã quá say
Hồ công đến lúc rạng ngày nhớ ra
Nghĩ mình phương diện quốc gia
Quan trên nhắm xuống, người ta trông vào
Phải tuồng trăng gió hay sao?
Sự này, biết tính thế nào được đây?
Công nhà vừa buổi rạng ngày.
Quyết tình, Hồ mới đoán ngay một bài
Lệnh quan ai dám cãi lời
Ép tình mới gán cho người thổ quan”.
Ai?

Ai dập tắt ước mơ nhân hậu của Kiều
Ai là thằng bán tơ giá họa vu oan?
Ai là loài Tú Bà buôn hương bán phấn?
Ai là kẻ Sở Khanh chơi hoa nói xấu?
Ai là bầy Khuyển Ưng độc ác côn đồ ?
Ai là thói Hoạn Thư thâm hiểm mưu mô?
Ai là loại trọng thần gian manh dối trá?
Giấc mơ hoàn lương về nhà có gì là xấu?
Ai dập tắt ước mơ nhân hậu của Kiều?

Nguyễn Du 250 năm nhìn lại
Hậu thế khóc Người vì đường nhân loại còn mờ mịt lắm
Dư luận còn hùa theo kẻ tầm thường nổi tiếng
Thế giới đang hiểm họa hơn bởi những lời nói dối
Sự khai sáng bị che do những kẻ ác độc mưu mô
Đáng thương thay sự tung hô chúng là kẻ anh hùng.

Video tuyển chọn


Kiều – Nguyễn Du
KimYouTube

Trở về trang chính
Hoàng Kim  Ngọc Phương Nam  Thung dung  Dạy và học  Cây Lương thực  Dạy và Học  Tình yêu cuộc sống  Kim on LinkedIn  Kim on Facebook  KimTwitter  hoangkim vietnam  Trở về đầu trang Gạo Việt chất lượng và thương hiệu