Sắn Việt Nam bảo tồn phát triển bền vững


SanPhuYen1Sắn Việt Nam bảo tồn phát triển bền vững đã đạt những kết quả ngoạn mục trong các thử nghiệm được tổ chức tại Tây Ninh, Phú Yên, Đắk Lắk, Đồng Nai, nơi mà nông dân sử dụng các công nghệ và phương pháp cải tiến tăng năng suất sắn từ 8,5 tấn / ha lên 36 tấn / ha, một sự gia tăng hơn 400 phần trăm (Hoàng Kim, Reinhardt Howeler, Nguyễn Thị Trúc Mai, Nguyễn Bạch Mai 2015).

Tại Phú Yên, bốn giống sắn mới KM419, KM440, KM444, KM397 năng suất cao, triển vọng, được bà con nông dân ưa chuộng. Số liệu thu hoạch thực tế tại khảo nghiệm sản xuất ở xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân ngày 11 tháng 9 năm 2015, bốn giống này đều đạt năng suất sắn củ tươi 30,0-36,0 tấn/ ha vượt 25-50% so với giống sắn KM94. Giống sắn KM419 đã đạt năng suất củ tươi 36 tấn/ ha, trên mô hình 4 ha trình diễn so với năng suất sắn KM94 bình quân tại địa phương đạt 22 tấn/ ha. Giống sắn KM419 ở hộ ông Hồ Văn Sang đạt năng suất 58 tấn/ ha.

Mười biện pháp kỹ thuật thâm canh rãi vụ sắn thích hợp bền vững tại tỉnh Phú Yên, được thảo luận đúc kết, bao gồm:

  1. Sử dụng hom giống sắn tốt nhất của giống sắn thích hợp nhất;
  2. Thời gian trồng tốt nhất và thời điểm thu hoạch tối ưu cho năng suất tối đa và kinh tế;
  3. Bón phân NPK kết hợp phân HCVS và PC để cải thiện độ phì đất và tăng năng suất;
  4. Khoảng cách trồng tối ưu cho giống sắn tốt nhất và thích hợp loại đất;
  5. Ngăn chặn sâu bệnh hại bằng IPM;
  6. Trồng xen sắn với lạc, cây họ đậu; trồng băng cây đậu phủ đất, luân canh;
  7. Dùng thuốc diệt cỏ, dùng tấm phủ đất để kiểm soát cỏ dại kết hợp bón thúc sớm và chuyển vụ;
  8. Kỹ thuật làm đất trồng sắn thích hợp để kiểm soát xói mòn đất;
  9. Phát triển hệ thống quản lý nước cho canh tác sắn;
  10. Đào tạo huấn luyện bảo tồn phát triển sắn bền vững, sản xuất kết hợp sử dụng sắn.

Bài viết mới trên TÌNH YÊU CUỘC SỐNG

SanPhuYen2 SanPhuYen3 SanPhuYen4 SanPhuYen5

SanPhuYen6 SanPhuYen7 SanPhuYen8 SanPhuYen9 SanPhuYen10 SanPhuYen11

SanPhuYen12

Sắn Phú Yên, giống sắn mới và kỹ thuật thâm canh

Giới thiệu 5 giống sắn… Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/gioi-thieu-5-giong-san-post138064.html | NongNghiep.vntấnGiới thiệu 5 giống sắn.  Bài đọc tại: http://nongnghiep.vn/gioi-thieu-5-giong-san-post138064.html | NongNghiep.vn; xem video thu hoạch sắn tại Phú Yên ở http://dayvahoc.blogtiengviet.net/2015/03/17/nam_giong_san_moi_tai_phu_yen ; Video kỹ thuật thâm canh sắn tại Tây Ninh https://youtu.be/XMHEa-KewEk , Đăk Lăk https://youtu.be/EVz0lIJv2N4; https://youtu.be/5l9xPES76fU,   https://youtu.be/XVhXnAxSFnc Niềm vui ngày mùa, hình ảnh thu hoạch các giống sắn mới KM419, KM440, KM444, KM397, KM414 trên ruộng nông dân tại Phú Yên 2015

Báo Nông nghiệp Việt Nam. Giới thiệu 5 giống sắn mới

Hình ảnh và video thu hoạch sắn ở Phú Yên
Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh sắn ở Đăk Lăk  video 2, video 3
Tây Ninh hướng đến thâm canh sắn bền vững

Xem tiếp >>