Ta về hát Bắc Kim Thang


TavehatBacKimThang

Hoàng Kim

Ta về hát Bắc Kim Thang
Hát vu vơ với trẻ con chơi đùa.
Qua sông biết mến con đò
Thảnh thơi thương nhớ đôi bờ phước duyên.

Bài viết mới