Trang viết giàu thông tin


Trang viet giauthongtinDuongDong

Dương Đồng là trang viết giàu thông tin. Dạy và học ngày nay cần kết nối điểm chính nhân cách, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. PGS.TS. Dương Duy Đồng là Phó Hiệu Trưởng trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia Dinh dưỡng và Thức ăn Gia súc, phụ trách công tác Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu khoa học. Thầy Đồng bận nhiều việc nhưng “vẫn tham gia cùng sinh viên đến phút cuối” (hình đẹp đầu trang), luôn cập nhật những mẫu chuyện ngắn yêu nghề và đời thường nhân hậu, lan tỏa niềm tin, nghị lực, cảm hứng, thông tin cho thầy bạn và các sinh viên nghề nông.
Trangvietgiauthongtin3
Thầy bạn là lộc xuân cuộc đời. Trường tôi và Gia đình Nông nghiệp là nôi yêu thương.
TrangvietgiauthongtinDuongDong2

Chúc mừng thầy Dương Đồng. Chùm ảnh thân thương một thời để nhớ.

Bài viết mới